FPHU Złoty Kłos Józef Jurkiewicz
Ul.Krnowska 2/3
48-100 Głubczyce
Tel/fax: 77 485 27 58, 77 485 28 81
Kom: 533 348 401
e-mail: zlotyklos@rubikon.pl

MAGAZYN GŁÓWNY

Ul.Rożnowska 3
48-100 Głubczyce
Tel/fax: 77 485 24 51
Kom: 533 348 402, 668 447 145
e-mail: magazynglowny@zloty-klos.pl