FPHU Złoty Kłos Józef Jurkiewicz
Ul.Krnowska 2/3
48-100 Głubczyce
Tel/fax: 77 485 27 58
Kom: 533 348 401
e-mail: biuro@zloty-klos.pl


Jako podmiot do tego upoważniony prowadzimy sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego. Oferujemy szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych odmian zbóż: pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i kukurydzy.

Oferowane nasiona wyróżniają się wysoką zdrowotnością i potencjałem plonotwórczym. Są wolne od chorób, szkodników, zanieczyszczeń i nasion chwastów.

Zdrowy materiał siewny jest bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależy wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.

Dodatkową korzyścią ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego jest możliwość skorzystania z dopłat ARR na podstawie wystawianych przez nas faktur VAT.