FPHU Złoty Kłos Józef Jurkiewicz
Ul.Krnowska 2/3
48-100 Głubczyce
Tel/fax: 77 485 27 58
Kom: 533 348 401
e-mail: biuro@zloty-klos.pl

Producentom rolnym proponujemy wysokiej jakości nawozy sztuczne, aby mogli wyprodukować najwyższej klasy surowiec.

W naszej firmie rolnicy mają możliwość zakupu nawozów do wszystkich rodzajów upraw z odroczonym terminem płatności. Umożliwiamy również wymianę barterową nawozów, materiału siewnego, materiałów budowlanych, opału za dostarczone płody rolne. W ten sposób znaczna część rolników indywidualnych jak i pobliskich spółdzielni rolnych korzysta z naszej oferty.

Organizujemy na życzenie rolnika badanie zasobności gleb. Gwarantujemy fachową i sprawną obsługę klientowi, który zdecyduje się na współpracę z naszą firmą.